Skip to main content

Tuning Win10/Win11


Wersja 2.2: (data wydania 24.05.2024)

>>POBIERZ<<

Nowości w Tuning Win10/Win11

* Wyłączenie dostępu aplikacji do tła dla wszystkich użytkowników na danym komputerze. Oznacza to, że aplikacje nie będą miały dostępu do zasobów systemowych w tle, co zmniejszy zużycie zasobów systemowych oraz zapewni większą kontrolę nad działaniem aplikacji w tle.

*  Wyłączenie aplikacji działających w tle związane z wyszukiwaniem systemowym. Oznacza to, że aplikacje związane z wyszukiwaniem, takie jak chociażby Windows Search, nie będą działać w tle, co zmniejszy obciążenie systemu i zużycie zasobów.

* Wyłączenie aktualizacji automatycznych w WindowsStore. Można wykonać wciąż aktualizacje ręcznie po wejściu do WindowsStore.

* Wyłączenie hibernacji.

Nowości w Tuning Win10/Win11 - RetroPC

* Całkowite wyłączenie Copilota

* Wyłączenie wszystkich powiadomień systemowych

* Wyłączono oszczędzanie energii - niestety, ale na słabszych sprzętach, aby zapewnić jak największą dostępność zasobów dla działającego systemu, musimy wyłączyć całkowicie oszczędzanie energii

* 3 usługi wyłączane w poprzedniej wersji zostały tutaj ponownie włączone ze względu na występujące problemy z wyszukiwaniem systemowym i problemem z połączeniami WiFiWersja 2.1: (data wydania 10.05.2024)

>>POBIERZ<<

- Nowości w Tuning Win10/Win11:

* Wyłączenie doświadczeń dostosowanych - Wyłączenie doświadczeń dostosowanych spowoduje, że system Windows nie będzie dostarczał spersonalizowanych sugestii aplikacji i reklam na podstawie Twojego zachowania (większa prywatność). Brak dostarczania spersonalizowanych treści może przynieść korzyści związane z mniejszym obciążeniem zasobów systemowych, takich jak procesor i pamięć, które byłyby używane do śledzenia i analizowania zachowania użytkownika.

* Wyłączenie śledzenia użytkownika - Mechanizm śledzenia użytkownika w systemie Windows, kontrolowany przez usługę Input Personalization, zbiera dane dotyczące interakcji użytkownika z urządzeniem, takie jak rysowanie na ekranie za pomocą piórka lub dotykanie ekranu. Wyłączenie zbierania danych dotyczących interakcji użytkownika może przyczynić się do zwiększenia prywatności, ponieważ system nie będzie gromadził informacji o sposobie korzystania z urządzenia przez użytkownika. Brak zbierania danych interakcji użytkownika może przynieść korzyści związane z mniejszym obciążeniem zasobów systemowych, które byłyby używane do zbierania, przetwarzania i przechowywania tych danych.

* Wyłączenie dostępu do list języków internetowych - Brak dostępu do listy języków internetowych może przynieść korzyści związane z mniejszym obciążeniem zasobów systemowych, które byłyby używane do pobierania i aktualizacji listy języków. Ograniczenie dostępu do listy języków internetowych może również przyczynić się do zwiększenia prywatności, ponieważ system nie będzie pobierał informacji o preferencjach językowych użytkownika z Internetu.

* Wyłączenie raportowania błędów systemu Windows

* Wyłączenie przesyłania aktywności użytkownika

- Nowości w Tuning Win10/Win11 - RetroPC:

* Wyłączenie aplikacji działających w tle

* Wyłączenie Feedback Throughput (FTH) - Wyłączenie mechanizmu FTH dla danej aplikacji spowoduje, że system Windows nie będzie zbierał danych na temat jej wydajności ani nie będzie monitorował jej działania w celu optymalizacji. Wyłączenie mechanizmu FTH dla niektórych aplikacji może zmniejszyć ich zużycie zasobów systemowych, takich jak procesor czy pamięć RAM.

* Wyłączenie efektów wizualnych

- Nowości w Usuwanie Aplikacji Preinstalowanych:

* Odinstalowanie OneDrive - Skrypt sprawdzi czy korzystamy z OneDrive, utworzy na pulpicie folder "OneDriveBackupFiles" - skopiuje z OneDrive wszystkie dane do tego folderu, a następnie wykona pełną deinstalację OneDrive.


Wersja 2.0:  (data wydania 27.04.2024)

​>>POBIERZ<<

- przebudowa Menu - dodano Gruntowne skanowanie oraz Tuning Win10/Win11 - RetroPC

- Ukrycie pola wyszukiwania na pasku zadań - Win11

- Ukrycie Widżetów na pasku zadań - Win11

- Przebudowa skryptu usuwającego aplikacje preinstalowane

- Nowości w Tuning Win10/Win11:

* Konfiguracja prywatności - ograniczenie dostępu aplikacji do danych osobowych użytkownika lub wyłączenie śledzenia aktywności użytkownika w celach reklamowych. Ta zmiana ma na celu zwiększenie ochrony prywatności użytkownika poprzez ograniczenie udostępniania danych osobowych i zmniejszenie ilości zbieranych informacji o użytkowniku przez system operacyjny.

* Konfiguracja uprawnień aplikacji - umożliwi użytkownikowi kontrolowanie dostępu poszczególnych aplikacji do zasobów systemowych, takich jak lokalizacja, kamera czy mikrofon, co może podnieść poziom bezpieczeństwa i ochrony prywatności użytkownika.

* Konfiguracja odtwarzacza multimedialnego systemu Windows - nie wymaga wyjaśnień :D - Wyłączenie Autoodtwarzania WindowsMediaPlayer

* Wyłączenie PCA - Wyłączenie automatycznych diagnoz błędów przez funkcję Pomocy i obsługi technicznej w systemach Windows 10/11. To ograniczenie może spowodować, że system nie będzie automatycznie zbierał danych dotyczących problemów, co może zmniejszyć przepływ informacji zwrotnych do Microsoftu i ograniczyć automatyczną pomoc techniczną. - zmniejszenie zużycia zasobów systemowych

* Wyłączenie śledzenia wydajności - Wyłączenie śledzenia wydajności w systemach Windows 10/11. To ograniczenie spowoduje, że system nie będzie zbierał danych dotyczących wydajności, co zmniejszy ilość informacji przesyłanych do serwerów Microsoftu i ograniczy monitorowanie wydajności systemu przez producenta.

* Wyłączenie informacji o reklamach - będzie skutkować ograniczeniem przetwarzania i wykorzystania danych użytkownika do celów reklamowych w systemach Windows 10/11. Ta zmiana prowadzi do zmniejszenia ilości personalizowanych reklam wyświetlanych użytkownikowi na komputerze.

* Wyłączenie reklam Bluetooth - będzie skutkować zablokowaniem funkcji wyświetlania reklam związanych z Bluetoothem w systemach Windows 10/11. Ta zmiana ograniczy ilość reklam związanych z urządzeniami Bluetooth, które mogą być wyświetlane użytkownikowi na komputerze.

* Wyłączenie powiadomień dostawcy synchronizacji - będzie skutkować zaprzestaniem wyświetlania powiadomień dotyczących synchronizacji danych w systemach Windows 10/11. Ta zmiana ograniczy ilość powiadomień, które użytkownik otrzymuje dotyczących synchronizacji danych między urządzeniami i usługami w systemie.

* Wyłączenie CEIP - wyłączenie udziału użytkownika w Programie Ulepszania Jakości Środowiska (CEIP) w systemach Windows 10/11. Ta zmiana uniemożliwi zbieranie anonimowych danych dotyczących użytkowania systemu przez Microsoft w celu poprawy jakości produktu.

* Konfiguracja menu Start w celu przyspieszenia go - Ta zmiana wpłynie na sposób, w jaki system operacyjny przygotowuje i wyświetla menu Start dla użytkownika, co może poprawić szybkość i płynność korzystania z niego.

* Wyłączenie funkcji "Czytaj zawsze" w Narratorze - Ta zmiana zapobiega automatycznemu czytaniu treści na ekranie przez Narratora, co daje użytkownikowi większą kontrolę nad odczytywanymi informacjami oraz może poprawić doświadczenie użytkownika związane z obsługą programu Narrator.

* Zawsze wyświetlaj więcej szczegółów podczas przesyłania plików - standardowo podczas kopiowania wyświetla od razu więcej opcji, bez przymusu kliknięcia "więcej szczegółów"

* Wyłączenie indeksowania dysków -  wyłączenie indeksowania dysków może przyspieszyć działanie komputera, szczególnie jeśli masz dużą ilość plików na dysku, ponieważ system nie będzie już zajmował zasobów na indeksowanie. Jest to szczególnie przydatne, jeśli rzadko korzystasz z funkcji wyszukiwania lub korzystasz z zewnętrznych narzędzi do wyszukiwania plików.

* Dodawanie kluczy rejestru w celu zapobiegania powrotu aplikacji zainstalowanych fabrycznie

* Wyłączenie zbierania danych przez M$

* Zatrzymanie i wyłączenie usługi WAP Push - Wyłączenie tej usługi jest korzystne, jeśli użytkownik nie korzysta z funkcji powiadomień push lub chce zredukować obciążenie systemu. 

* Wyłączanie usługi Diagnostics Tracking - Usługa ta jest wykorzystywana do zbierania danych diagnostycznych i śledzenia użytkowania systemu przez Microsoft w celu ulepszania produktów i usług. Wyłączenie spowoduje zwiększenie prywatności i zmniejszenie obciążenia systemu.

* Usuwanie zbędnych kluczy rejestru

* Optymalizacja ustawień systemowych - opóźnienie Menu Start i czasu zamykania systemu - Menu Start pojawi się bez opóźnienia po najechaniu na nie kursorem myszy. To sprawi, że Menu Start będzie reagowało szybciej, co poprawi ogólną płynność interakcji z systemem. Optymalizacja czasu zamykania systemu skróci czas oczekiwania na zakończenie działania aplikacji podczas zamykania systemu. Jeśli aplikacje nie zakończą działania w określonym czasie, system zakończy ich działanie na siłę i szybciej. To skróci czas zamykania, szczególnie jeśli masz wiele aplikacji otwartych podczas wyłączania.

- Tuning Win10/Win11 - RetroPC:

* Wyłączenie usług:

RemoteRegistry: Usługa umożliwiająca zdalny dostęp do rejestru systemowego komputera.

DiagTrack: Usługa śledzenia i zbierania danych diagnostycznych o użytkowaniu systemu w celu analizy przez Microsoft.

SysMain: Usługa odpowiedzialna za zarządzanie pamięcią podręczną systemu, co przyspiesza uruchamianie aplikacji.

Fax: Usługa obsługująca przesyłanie i odbieranie faksów na komputerze.

SCardSvr: Usługa zapewniająca obsługę kart inteligentnych i czytników kart.

TapiSrv: Usługa obsługująca aplikacje korzystające z interfejsu telefonicznego systemu Windows.

WerSvc: Usługa raportowania błędów systemowych do firmy Microsoft.

lfsvc: Usługa logowania federacyjnego zapewniająca uwierzytelnianie w systemach zintegrowanych.

TrkWks: Usługa obsługująca śledzenie i zarządzanie dystrybucją plików w sieci.

WMPNetworkSvc: Usługa umożliwiająca udostępnianie multimediów w sieci domowej przez Windows Media Player.

WPCSvc: Usługa zapewniająca obsługę obszaru chronionego w systemie Windows.

WalletService: Usługa przechowująca dane kart płatniczych i innych informacji wrażliwych.

dmwappushservice: Usługa odpowiedzialna za przesyłanie powiadomień push dla aplikacji systemu Windows.

MapsBroker: Usługa aplikacji map Bing.

FrameServer: Usługa zapewniająca wsparcie dla interfejsu użytkownika w systemie Windows.

AppXSvc: Usługa zarządzająca aplikacjami pakietu Microsoft Store.

pla: Usługa analizy wydajności systemu Windows.

wlidsvc: Usługa uwierzytelniania usług sieciowych Microsoft.

WbioSrvc: Usługa obsługująca biometryczne rozpoznawanie tożsamości.

WSearch: Usługa indeksowania wyszukiwania w systemie Windows.

iphlpsvc: Usługa pomocnika protokołu Internet Protocol (IP Helper), obsługująca różne funkcje IP.

PcaSvc: Usługa analizy zgodności programów systemu Windows.

PNRPAutoReg: Usługa rejestrowania automatycznej konfiguracji peer-to-peer systemu Windows.

RmSvc: Usługa zarządzania i konserwacji zasobami systemowymi.

wscsvc: Usługa centrum zabezpieczeń systemu Windows.

wuauserv: Usługa Aktualizacje systemu Windows, odpowiedzialna za pobieranie i instalację aktualizacji.

Spooler: Usługa zarządzająca kolejką zadań drukowania.

ShellHWDetection: Usługa wykrywająca i konfigurująca urządzenia sprzętowe podłączone do komputera.

TabletInputService: Usługa obsługująca wejście z urządzeń wskazujących na ekranie dotykowym, takich jak tablety.

UsoSvc: Usługa aktualizacji użytkownika systemu Windows, przetwarzająca aktualizacje użytkownika.

QWAVE: Usługa zapewniająca jakość usług multimediów w sieci.

wisvc: Usługa instalatora modułów systemu Windows, odpowiedzialna za instalację, konserwację i odinstalowywanie modułów systemowych.

* Optymalizacja autostartu


Wersja 1.3:  (data wydania 19.04.2024)

>>POBIERZ<<

- Konfiguracja usługi MMCSS: Ta usługa zapewnia lepsze zarządzanie priorytetami procesów multimedialnych, co może poprawić płynność odtwarzania dźwięku i wideo.

- Wyłączenie automatycznego odkrywania folderów: Może przyspieszyć eksplorację plików poprzez wyłączenie automatycznego sugerowania folderów w systemie Windows.

- Wyłączenie funkcji Sleep Study: Uniemożliwia systemowi monitorowanie aktywności w trybie uśpienia, co może oszczędzić zasoby systemowe.

- Konfiguracja startowego systemu plików: Wyłączenie kompresji, szyfrowania i ostatniego dostępu do plików może poprawić ogólną wydajność systemu, zwłaszcza na starszych dyskach twardych.

- Konfiguracja priorytetu procesów Win32: Ustawienie priorytetu procesów explorer.exe i csrss.exe - może poprawić responsywność systemu, dając wyższy priorytet tym procesom.

- Wyłączenie strumieni aktywności: Uniemożliwia systemowi korzystanie z funkcji strumieniowania aktywności, co może poprawić prywatność użytkownika.

- Wyłączenie śledzenia uruchomień aplikacji: Zapobiega systemowi śledzenia uruchomień aplikacji, co może poprawić prywatność użytkownika.

- Wyłączenie eksperymentacji: Wyłącza eksperymenty systemowe, które mogą wpływać na wydajność i stabilność systemu.

- Wyłączenie śledzenia lokalizacji: Uniemożliwia systemowi śledzenie lokalizacji użytkownika, co może poprawić prywatność.

- Wyłączenie aparatu na ekranie blokady: Uniemożliwia korzystanie z aparatu na ekranie blokady, co może poprawić prywatność.

- Wyłączenie rozpoznawania mowy online: Zapobiega systemowi korzystania z rozpoznawania mowy online, co może poprawić prywatność.

- Wyłączenie automatycznego logowania tła: Zapobiega automatycznemu logowaniu tła, co może poprawić bezpieczeństwo i prywatność użytkownika.

- Wyłączenie porad: Uniemożliwia systemowi wyświetlanie porad, co może poprawić komfort użytkowania.

- Rozszerzenie bufora podręcznego w Eksploratorze plików: Zwiększenie bufora podręcznego Eksploratora plików może przyspieszyć eksplorację plików.

- Minimalizacja czasu zatrzymania myszy: Zmniejszenie czasu zatrzymania myszy może zwiększyć responsywność interfejsu użytkownika.

- Wyłączenie "Wiadomości i informacje" na pasku zadań: Uniemożliwia systemowi wyświetlanie "Wiadomości i informacji" na pasku zadań, co może poprawić spokój użytkownika.

- Ukrycie "Meet Now" na pasku zadań: Uniemożliwia systemowi wyświetlanie "Meet Now" na pasku zadań, co może oszczędzić zasoby systemowe.

- Wyłączenie "Copilot" na pasku zadań: Uniemożliwia systemowi wyświetlanie "Copilot" na pasku zadań, co może oszczędzić zasoby systemowe.

- Wyłączenie "Rozmowy" na pasku zadań: Uniemożliwia systemowi wyświetlanie "Rozmowy" na pasku zadań, co może oszczędzić zasoby systemowe.

- Menu 3 - Wstępne czyszczenie oraz skanowanie i naprawa systemu (narzędzie DISM)

skrypt sprawdzi czy mamy dysk HDD czy SSD, dla HDD wykona defragmentację i skanowanie chkdsk (skan struktury systemu plików na dysku w celu wykrycia wszelkich błędów, uszkodzeń lub nieprawidłowości, a w razie wykrycia wykona próbę naprawy), dla dysków SSD / NVME zostanie wykonany tylko chkdsk, bez defragmentacji.


Wersja 1.2:  (data wydania 12.04.2024)

>>POBIERZ<<

- Ustawienie flagi LongPathsEnabled w rejestrze - umożliwia obsługę dłuższych ścieżek plików i folderów w systemie Windows. Domyślnie system Windows ogranicza długość ścieżki do 260 znaków, zmiana tej flagi pozwoli na obsługę dłuższych ścieżek - maksymalnie do 32 767 znaków.

- Usprawnienie podczas czyszczenia dysku systemowego


Wersja 1.1: (data wydania 05.04.2024)

>> POBIERZ <<

- Naprawiono błąd wykonywania Punktu 2 z MENU na systemach Win10.


Wersja 1.0: (data wydania 03.04.2024)

>>  POBIERZ  <<

- Całkowita przebudowa skryptu w celu zwiększenia dopasowania do użytkownika i potrzeb

Menu 1 - Ustawienia pamięci wirtualnej:

* Funkcja znana z poprzednich wersji skryptu - nic nie zostało zmienione, użytkownik ręcznie wybiera ustawienia pamięci wirtualnej

Menu 2 - Tuning Win10/Win11:

* Na początku wykonywania tego punktu skrypt nadaje bieżącemu użytkownikowi pełne prawa AdministratoraPC

* Wyłączenie usług: wuauserv, wercplsupport, WerSvc

* Zamknięcie aplikacji w tle, które są zintegrowane z oryginalnym systemem: Skype, Teams, OneDrive

* Zablokowanie Autostartu dla aplikacji: Skype, Teams, OneDrive

* Przeładowanie usług: wudfsvc, wercplwiz

* Wyłączenie izolacji rdzenia

* wyłączenie - useplatformclock

* wyłączenie - disabledynamictick

* włączenie - useplatformtick

* Ustawienie progu zajęcia pamięci RAM przed użyciem pamięci wirtualnej (95%) - (Standardowo Windows zaczyna korzystać z pamięci wirtualnej już przy 80% zajęcia pamięci RAM)

* Zatrzymywanie procesu Windows Feedback Experience

* Wyłączenie programu Windows Feedback Experience

* Zatrzymywanie Cortany w ramach funkcji wyszukiwania w systemie Windows

* Wyłączenie wyszukiwania Bing w menu Start

* Wyłączenie dynamicznych kafli

* Wyłączenie Wi-Fi Sense

* Dodawanie Panelu sterowania do menu kontekstowego Pulpitu - Prawoklik myszy na pulpicie powoduje wywołanie menu kontekstowego, skrypt dodaje bezpośrednio tam Panel Sterowania - po kliknięciu otwiera się Panel Sterowania  

* Symulacja TPM - Jeśli system był zainstalowany z pominięciem TPM Check pewne aktualizacje systemowe lub jego nowe wersje nie są dostępne w Windows Update, skrypt dodaje widoczność (symulację) TPM w celu zapewnienia pełnej dostępności aktualizacji w Windows Update

* Przywrócenie w systemie Win11 standardowego menu kontekstowego znanego ze starszych wersji systemu operacyjnego (nie będziesz musiał klikać setny raz "Pokaż więcej opcji") 

Menu 3 - Wstępne czyszczenie oraz skanowanie i naprawa systemu - bez większych wyjaśnień - czyszczenie tak jak w poprzednich wersjach

Menu 4 - Czyszczenie dysku systemowego:

* Opróżnienie kosza

* Czyszczenie plików tymczasowych

* Usuwanie zbędnych plików po aktualizacji systemu...

* Usuwanie punktów przywracania systemu poza ostatnimi trzema

* Usuwanie tymczasowych plików internetowych

* Usuwanie starych plików instalacyjnych programów

* Usuwanie folderu Windows.old

* Usuwanie plików logów

* Opróżnianie folderów TEMP innych użytkowników

Menu 5 - Ustawienie planu zasilania - bez zmian

Menu 6 - Usunięcie aplikacji preinstalowanych systemu Windows - bez zmian

Menu 7 - Instalacja pakietu DirectX dla Win10/Win11

Menu 8 - Instalacja bibliotek Visual C++ Redistributable (Feb 2024)

Menu 9 - Uruchom ponownie system Windows - myślę że nie wymaga wyjaśnień

Menu 10 - Zakończ działanie skryptu - też nie potrzeba wyjaśnień 


V5: (data wydania 29.03.2024)

>>  POBIERZ  <<

- Usunięto problematyczne skanowanie i przywracanie integralności obrazu systemowego

- Skanowanie i naprawianie plików systemowych

- Usuwanie przestarzałych komponentów i sterowników

- Pamięć wirtualna - ustawiana ręcznie przez użytkownika podczas wykonywania skryptu

- Ustawienie progu zajęcia pamięci RAM przed użyciem pamięci wirtualnej (95%) - (Standardowo Windows zaczyna korzystać z pamięci wirtualnej już przy 80% zajęcia pamięci RAM)

- Wyłączenie usług: wuauserv, wercplsupport, WerSvc

- Zamknięcie aplikacji w tle, które są zintegrowane z oryginalnym systemem: Skype, Teams, OneDrive

- Zablokowanie Autostartu dla aplikacji: Skype, Teams, OneDrive

- Przeładowanie usług: wudfsvc, wercplwiz

- Wyłączenie izolacji rdzenia

- wyłączenie - useplatformclock

- wyłączenie - disabledynamictick

- włączenie - useplatformtick

- Zmiana planu zasilania na najwyższą wydajność - usunięto, a w zamian użytkownik sam podczas wykonywania skryptu dokonuje wyboru który Plan zasilania ma być ustawiony

- Skrypt usuwa preinstalowane aplikacje systemu Win10/Win11, oraz czyści rejestr z wpisów z nimi związanych: (zgodnie z prośbą użytkowników forum aplikacje związane z XBOX pozostały nienaruszone) - udoskonalono usuwanie aplikacji preinstalowanych, podczas wykonywania skryptu 2-3raz na tym samym komputerze, zdarzały się przypadki występowania błędu podczas deinstalacji już odinstalowanej aplikacji, teraz skrypt sprawdza czy dana aplikacja jest zainstalowana, jeśli jej nie ma, przechodzi do kolejnej, jeśli jest, usuwa ją i powiadamia użytkownika o poprawnym jej usunięciu.

- Dodano instalację bibliotek DirectX (najnowsze na dzień wydania skryptu) - skrypt pyta użytkownika czy wykonać instalację

- Dodano instalację bibliotek Visual-C-Runtimes (wersja Feb 2024) - skrypt pyta użytkownika czy wykonać instalację

- Na zakończeniu skrypt wyświetla stosowną informację o zakończeniu działania i informuje użytkownika że system uruchomi się ponownie za 45sek (można przerwać odliczanie, zamykając okno skryptu - ta informacja również znajduje się w oknie skryptu)


V4: (data wydania 09.03.2024)

>>  POBIERZ  <<

- Usunięto problematyczne skanowanie i przywracanie integralności obrazu systemowego

- Skanowanie i naprawianie plików systemowych

- Usuwanie przestarzałych komponentów i sterowników

- Pamięć wirtualna - ustawiana ręcznie przez użytkownika podczas wykonywania skryptu

- Ustawienie progu zajęcia pamięci RAM przed użyciem pamięci wirtualnej (95%) - (Standardowo Windows zaczyna korzystać z pamięci wirtualnej już przy 80% zajęcia pamięci RAM)

- Wyłączenie usług: wuauserv, wercplsupport, WerSvc

- Zamknięcie aplikacji w tle, które są zintegrowane z oryginalnym systemem: Skype, Teams, OneDrive

- Zablokowanie Autostartu dla aplikacji: Skype, Teams, OneDrive

- Przeładowanie usług: wudfsvc, wercplwiz

- Wyłączenie izolacji rdzenia

- wyłączenie - useplatformclock

- wyłączenie - disabledynamictick

- włączenie - useplatformtick

- Zmiana planu zasilania na najwyższą wydajność - usunięto, a w zamian użytkownik sam podczas wykonywania skryptu dokonuje wyboru który Plan zasilania ma być ustawiony

- Skrypt usuwa preinstalowane aplikacje systemu Win10/Win11, oraz czyści rejestr z wpisów z nimi związanych: (zgodnie z prośbą użytkowników forum aplikacje związane z XBOX pozostały nienaruszone)

pełna lista dostępna tutaj: https://wowo89.de/pliki/forum-pclab/skrypty/app.txt


V3: (data wydania 20.02.2024)

>>  POBIERZ  <<

- Usunięto problematyczne skanowanie i przywracanie integralności obrazu systemowego

- Skanowanie i naprawianie plików systemowych

- Usuwanie przestarzałych komponentów i sterowników

- Pamięć wirtualna - ustawiana ręcznie przez użytkownika podczas wykonywania skryptu

- Ustawienie progu zajęcia pamięci RAM przed użyciem pamięci wirtualnej (95%) - (Standardowo Windows zaczyna korzystać z pamięci wirtualnej już przy 80% zajęcia pamięci RAM)

- Wyłączenie usług: wuauserv, wercplsupport, WerSvc

- Zamknięcie aplikacji w tle, które są zintegrowane z oryginalnym systemem: Skype, Teams, OneDrive

- Zablokowanie Autostartu dla aplikacji: Skype, Teams, OneDrive

- Przeładowanie usług: wudfsvc, wercplwiz

- Wyłączenie izolacji rdzenia

- wyłączenie - useplatformclock

- wyłączenie - disabledynamictick

- włączenie - useplatformtick

- Zmiana planu zasilania na najwyższą wydajność


V2BD:

>>  POBIERZ  <<

Skrypt w wersji V2 z usuniętymi funkcjami DISM -> BD - BezDism.

Skrypt wykonuje się znacznie szybciej (brak skanowania DISM) - można śmiało przed każdą sesją GAMINGOWĄ odpalić i cieszyć się trochę lepszą wydajnością .

Po wykonaniu skryptu nie musimy uruchamiać ponownie komputera - informacja o tym w porównaniu do wersji V2 została usunięta.


V2: (data wydania 18.02.2024)

>>  POBIERZ  <<

- Skanowanie integralności obrazu systemowego- Przywracanie integralności obrazu systemowego- Skanowanie i naprawianie plików systemowych- Usuwanie przestarzałych komponentów i sterowników

- ustawia pamięć wirtualną na 2048-4096

- Wyłączenie usług: wuauserv, wercplsupport, WerSvc

- Zamknięcie aplikacji w tle, które są zintegrowane z oryginalnym systemem: Skype, Teams, OneDrive

- Zablokowanie Autostartu dla aplikacji: Skype, Teams, OneDrive

- Przeładowanie usług: wudfsvc, wercplwiz

- Wyłączenie izolacji rdzenia

- wyłączenie - useplatformclock

- wyłączenie - disabledynamictick

- włączenie - useplatformtick

- Zmiana planu zasilania na najwyższą wydajność


V1:

>>  POBIERZ  <<

Skanowanie integralności obrazu systemowegoPrzywracanie integralności obrazu systemowegoSkanowanie i naprawianie plików systemowychUsuwanie przestarzałych komponentów i sterowników